Lista e Daljeve Financiare për vitin 2012

 

Përmbledhje e Shpenzimeve

Detajet

Detajet e shpenzimeve

Projektet
Rroga
Kontribute Individuale
Shpenzimet Bankare
Shpenzimet Postare
Shpenzimet Administrative
Material Vegla Pune
Material Harxhues
Të Ndryshme