Dokumentet Raporti Financiare për Vitin 2015

Protokolli Financiar

Raporti Detail Financiar
 

Dokumentet Raporti Financiare për Vitin 2014

Protokolli Financiar

Raporti Detail Financiar
 

Dokumentet Raporti Financiare për Vitin 2013

Protokolli Financiar

Raporti Detail Financiar
 

Dokumentet Raporti Financiare për Vitin 2012

Protokolli Financiar

Raporti Detail Financiar