Kuvendi i pestë

Shoqata “Pogragja” mbajti Kuvendin e saj të pestë më 25.Shtator 2016, në Schliren/ZH. Në një frymë, vllazërore punimet e këti Kuvendi i shpalli të hapura, Kryetari i Shoqatës z.Bujar Salihu i cili në fjalën e ti më shumë u përqëndrua tek … Read More