Kuvendi i shtatë

Të nderuar Pogragjas, Të nderuar Anëtarë të Shoqatës, Kemi kënaqësinë e veçantë të ju ftojmë në Kuvendin e pestë të shoqatës, që do mbahet: Dita : E diele, 30 Shtator 2018 Ora : 13.00 h – 16:00 h Adresa: Im Werd 6, … Read More

Kuvendi i pestë

Shoqata “Pogragja” mbajti Kuvendin e saj të pestë më 25.Shtator 2016, në Schliren/ZH. Në një frymë, vllazërore punimet e këti Kuvendi i shpalli të hapura, Kryetari i Shoqatës z.Bujar Salihu i cili në fjalën e ti më shumë u përqëndrua tek … Read More

Kuvendi i pestë i shoqatës

Të nderuar Pogragjas, Të nderuar Anëtarë të Shoqatës, Kemi kënaqësinë e veçantë të ju ftojmë në Kuvendin e pestë të shoqatës, që do mbahet:Dita : E diele, 25 Shtator 2016 Ora : 13.00 h Adresa: Im Werd 6, 8952 Schlieren/ZH Në këtë … Read More

Mbledhja e katërt e Kuvenditë

Të nderuar Pogragjas,Të nderuar Anëtarë të Shoqatës,Kemi kënaqësinë e veçantë të ju ftojmë në Kuvendin e IV (katërt ) Zgjedhor të shoqatës, që do mbahet:Dita : E diele, 13 Shtator 2015 Ora : 13.00 h Adresa: Im Werd 6, 8952 … Read More