Lista e Daljeve Financiare për vitin 2012

 

Përmbledhje e Shpenzimeve

Detajet
LegendaCHFEURO
1: Rroga375.000.00
2: Shpenzimet Bankare104.200.00
3: Shpenzimet Postare0.000.00
4: Shpenzimet Administrative0.000.00
5: Material – Vegla Pune0.000.00
6: Material – Harxhues0.000.00
7: Projekte0.000.00
8: Të Ndryshme0.000.00
TotalTotal: 479.2 CHFTotal: 0 Euro

Detajet e shpenzimeve

Projektet
Data e
pageses
Pagesa
CHF
Pagesa
Euro
Nr. i
Projektit
Nr. i
Faktures
Firma
Emri
Koment
Total :00
Rroga
Data e
pageses
Pagesa
CHF
Pagesa
Euro
Nr. i
Projektit
Nr. i
Faktures
Firma
Emri
Koment
01.09.2012100.00Agron Aliunga 100.- Euro / Person
Pagesa direkt
- Puntor: Mustafë Hajrullahun
- Varrezat në fund të Fshatit
01.09.2012100.00Bujar Salihu
01.09.2012100.00Avdyl Mustafa
Total : 0300
Kontribute Individuale
Data e
pageses
Pagesa
CHF
Pagesa
Euro
Nr. i
Projektit
Nr. i
Faktures
Firma
Emri
Koment
Total :00
Shpenzimet Bankare
Data e
pageses
Pagesa
CHF
Pagesa
Euro
Nr. i
Projektit
Nr. i
Faktures
Firma
Emri
Koment
01.10.20120.850.00Zürcher KantonalbankShpenzimet Bankare
02.10.20120.850.00Zürcher KantonalbankShpenzimet Bankare
03.10.20121.800.00Zürcher KantonalbankShpenzimet Bankare
03.10.20120.850.00Zürcher KantonalbankShpenzimet Bankare
04.10.20120.850.00Zürcher KantonalbankShpenzimet Bankare
05.10.20120.850.00Zürcher KantonalbankShpenzimet Bankare
09.10.20120.850.00Zürcher KantonalbankShpenzimet Bankare
10.10.20122.350.00Zürcher KantonalbankShpenzimet Bankare
10.10.20121.800.00Zürcher KantonalbankShpenzimet Bankare
11.10.20120.850.00Zürcher KantonalbankShpenzimet Bankare
15.10.20121.800.00Zürcher KantonalbankShpenzimet Bankare
16.10.20121.800.00Zürcher KantonalbankShpenzimet Bankare
16.10.20120.850.00Zürcher KantonalbankShpenzimet Bankare
17.10.20122.350.00Zürcher KantonalbankShpenzimet Bankare
17.10.20120.850.00Zürcher KantonalbankShpenzimet Bankare
18.10.20121.800.00Zürcher KantonalbankShpenzimet Bankare
18.10.20121.800.00Zürcher KantonalbankShpenzimet Bankare
18.10.20120.850.00Zürcher KantonalbankShpenzimet Bankare
19.10.20120.850.00Zürcher KantonalbankShpenzimet Bankare
23.10.20121.800.00Zürcher KantonalbankShpenzimet Bankare
23.10.20120.850.00Zürcher KantonalbankShpenzimet Bankare
24.10.20120.850.00Zürcher KantonalbankShpenzimet Bankare
29.10.20122.350.00Zürcher KantonalbankShpenzimet Bankare
30.10.20121.800.00Zürcher KantonalbankShpenzimet Bankare
30.10.20121.800.00Zürcher KantonalbankShpenzimet Bankare
30.10.20120.850.00Zürcher KantonalbankShpenzimet Bankare
31.10.20122.350.00Zürcher KantonalbankShpenzimet Bankare
31.10.20121.800.00Zürcher KantonalbankShpenzimet Bankare
31.10.20122.350.00Zürcher KantonalbankShpenzimet Bankare
31.10.20121.800.00Zürcher KantonalbankShpenzimet Bankare
31.10.20120.850.00Zürcher KantonalbankShpenzimet Bankare
01.11.20121.800.00Zürcher KantonalbankShpenzimet Bankare
01.11.20121.500.00Zürcher KantonalbankShpenzimet Bankare
01.11.20120.850.00Zürcher KantonalbankShpenzimet Bankare
02.11.20120.850.00Zürcher KantonalbankShpenzimet Bankare
06.11.20121.800.00Zürcher KantonalbankShpenzimet Bankare
06.11.20121.800.00Zürcher KantonalbankShpenzimet Bankare
06.11.20122.350.00Zürcher KantonalbankShpenzimet Bankare
06.11.20121.800.00Zürcher KantonalbankShpenzimet Bankare
07.11.20121.800.00Zürcher KantonalbankShpenzimet Bankare
07.11.20121.800.00Zürcher KantonalbankShpenzimet Bankare
07.11.20120.850.00Zürcher KantonalbankShpenzimet Bankare
08.11.20120.850.00Zürcher KantonalbankShpenzimet Bankare
13.11.20121.800.00Zürcher KantonalbankShpenzimet Bankare
13.11.20121.800.00Zürcher KantonalbankShpenzimet Bankare
14.11.20120.850.00Zürcher KantonalbankShpenzimet Bankare
15.11.20121.800.00Zürcher KantonalbankShpenzimet Bankare
16.11.20120.850.00Zürcher KantonalbankShpenzimet Bankare
19.11.20121.800.00Zürcher KantonalbankShpenzimet Bankare
20.11.20120.850.00Zürcher KantonalbankShpenzimet Bankare
22.11.20122.350.00Zürcher KantonalbankShpenzimet Bankare
23.11.20121.800.00Zürcher KantonalbankShpenzimet Bankare
23.11.20120.850.00Zürcher KantonalbankShpenzimet Bankare
26.11.20120.850.00Zürcher KantonalbankShpenzimet Bankare
28.11.20121.800.00Zürcher KantonalbankShpenzimet Bankare
28.11.20121.800.00Zürcher KantonalbankShpenzimet Bankare
29.11.20121.800.00Zürcher KantonalbankShpenzimet Bankare
29.11.20121.800.00Zürcher KantonalbankShpenzimet Bankare
29.11.20120.850.00Zürcher KantonalbankShpenzimet Bankare
30.11.20120.850.00Zürcher KantonalbankShpenzimet Bankare
03.12.20120.850.00Zürcher KantonalbankShpenzimet Bankare
05.12.20121.800.00Zürcher KantonalbankShpenzimet Bankare
06.12.20120.850.00Zürcher KantonalbankShpenzimet Bankare
13.12.20121.800.00Zürcher KantonalbankShpenzimet Bankare
14.12.20121.800.00Zürcher KantonalbankShpenzimet Bankare
14.12.20120.850.00Zürcher KantonalbankShpenzimet Bankare
17.12.20120.850.00Zürcher KantonalbankShpenzimet Bankare
18.12.20121.800.00Zürcher KantonalbankShpenzimet Bankare
19.12.20120.850.00Zürcher KantonalbankShpenzimet Bankare
27.12.20122.350.00Zürcher KantonalbankShpenzimet Bankare
28.12.20121.800.00Zürcher KantonalbankShpenzimet Bankare
28.12.20120.850.00Zürcher KantonalbankShpenzimet Bankare
31.12.20140.850.00Zürcher KantonalbankShpenzimet Bankare
31.12.20120.050.00Zürcher KantonalbankShpenzimet Bankare
Total :104.20
Shpenzimet Postare
Data e
pageses
Pagesa
CHF
Pagesa
Euro
Nr. i
Projektit
Nr. i
Faktures
Firma
Emri
Koment
Total :00
Shpenzimet Administrative
Data e
pageses
Pagesa
CHF
Pagesa
Euro
Nr. i
Projektit
Nr. i
Faktures
Firma
Emri
Koment
Total :00
Material Vegla Pune
Data e
pageses
Pagesa
CHF
Pagesa
Euro
Nr. i
Projektit
Nr. i
Faktures
Firma
Emri
Koment
Total :00
Material Harxhues
Data e
pageses
Pagesa
CHF
Pagesa
Euro
Nr. i
Projektit
Nr. i
Faktures
Firma
Emri
Koment
Total :00
Të Ndryshme
Data e
pageses
Pagesa
CHF
Pagesa
Euro
Nr. i
Projektit
Nr. i
Faktures
Firma
Emri
Koment
Total :00