Lista e Daljeve Financiare për vitin 2013

 

Përmbledhje e Shpenzimeve

Detajet
LegendaCHFEURO
1: Rroga2902.550.00
2: Shpenzimet Bankare130.850.00
3: Shpenzimet Postare0.000.00
4: Shpenzimet Administrative0.0050.00
5: Material – Vegla Pune0.00870.00
6: Material – Harxhues0.0045.50
7: Projekte0.001200.12
8: Të Ndryshme138.8030.00
Total3172.2 CHF2195.62 Euro

Detajet e shpenzimeve

Projektet
Data e
pageses
Pagesa
CHF
Pagesa
Euro
Nr. i
Projektit
Nr. i
Faktures
Firma
Emri
Koment
13.08.2013300.0010016011Izeir Hyda60.- Euro Transfern240.-
Euro Puna para Projektit
10.10.201370.1210036009Ndihma HumanitareFamiljes Shefket Nuredini
14.10.201355.0010036025Ndihma HumanitareFamiljes Shefket Nuredini
13.11.201375.0010036025Ndihma HumanitareFamiljes Shefket Nuredini
23.12.2013200.0010036011Ndihma HumanitareFamiljes Shefket Nuredini
25.12.2013500.0010026010Bujar HaziriProjekti i Shportave të mbeturinave
Total:01200.12
Rroga
Data e
pageses
Pagesa
CHF
Pagesa
Euro
Nr. i
Projektit
Nr. i
Faktures
Firma
Emri
Koment
22.03.2013234.00Mustaf HajrullahuRroga
26.03.201355.50Mustaf HajrullahuPlotsimi i Rroges
për Mujin Mars)
22.04.2013287.10Mustaf HajrullahuRroga
21.05.2013293.95Mustaf HajrullahuRroga
20.06.2013290.20Mustaf HajrullahuRroga
22.07.2013291.25Mustaf HajrullahuRroga
20.08.2013290.15Mustaf HajrullahuRroga
20.09.2013290.25Mustaf HajrullahuRroga
21.10.2013290.95Mustaf HajrullahuRroga
20.11.2013290.45Mustaf HajrullahuRroga
20.12.2013288.75Mustaf HajrullahuRroga
Total: 2902.550
Kontribute Individuale
Data e
pageses
Pagesa
CHF
Pagesa
Euro
Nr. i
Projektit
Nr. i
Faktures
Firma
Emri
Koment
Total:00
Shpenzimet Bankare
Data e
pageses
Pagesa
CHF
Pagesa
Euro
Nr. i
Projektit
Nr. i
Faktures
Firma
Emri
Koment
03.01.20130.85Zürcher KantonalbankShpenzime Bankare
07.01.20131.80Zürcher KantonalbankShpenzime Bankare
08.01.20130.85Zürcher KantonalbankShpenzime Bankare
15.01.20130.85Zürcher KantonalbankShpenzime Bankare
22.01.20131.80Zürcher KantonalbankShpenzime Bankare
22.01.20131.80Zürcher KantonalbankShpenzime Bankare
23.01.20130.85Zürcher KantonalbankShpenzime Bankare
28.01.20130.85Zürcher KantonalbankShpenzime Bankare
29.01.20131.80Zürcher KantonalbankShpenzime Bankare
29.01.20130.85Zürcher KantonalbankShpenzime Bankare
30.01.20132.35Zürcher KantonalbankShpenzime Bankare
30.01.20131.80Zürcher KantonalbankShpenzime Bankare
30.01.20130.85Zürcher KantonalbankShpenzime Bankare
31.01.20132.35Zürcher KantonalbankShpenzime Bankare
01.02.20131.80Zürcher KantonalbankShpenzime Bankare
01.02.20131.80Zürcher KantonalbankShpenzime Bankare
04.02.20131.80Zürcher KantonalbankShpenzime Bankare
07.02.20131.80Zürcher KantonalbankShpenzime Bankare
08.02.20132.35Zürcher KantonalbankShpenzime Bankare
12.02.20131.80Zürcher KantonalbankShpenzime Bankare
22.02.20132.35Zürcher KantonalbankShpenzime Bankare
26.02.20131.80Zürcher KantonalbankShpenzime Bankare
27.02.20131.80Zürcher KantonalbankShpenzime Bankare
28.02.20131.80Zürcher KantonalbankShpenzime Bankare
28.02.20131.80Zürcher KantonalbankShpenzime Bankare
01.03.20131.80Zürcher KantonalbankShpenzime Bankare
01.03.20132.35Zürcher KantonalbankShpenzime Bankare
04.03.20131.80Zürcher KantonalbankShpenzime Bankare
04.03.20131.80Zürcher KantonalbankShpenzime Bankare
04.03.20131.80Zürcher KantonalbankShpenzime Bankare
04.03.20132.35Zürcher KantonalbankShpenzime Bankare
05.03.20131.80Zürcher KantonalbankShpenzime Bankare
07.03.20132.35Zürcher KantonalbankShpenzime Bankare
08.03.20131.80Zürcher KantonalbankShpenzime Bankare
27.03.20131.80Zürcher KantonalbankShpenzime Bankare
28.03.20136.45Zürcher KantonalbankPTT-Einzahlungstaxen
01.01-31.03.13
03.04.20131.50Zürcher KantonalbankShpenzime Bankare
04.04.20131.80Zürcher KantonalbankShpenzime Bankare
11.04.20131.80Zürcher KantonalbankShpenzime Bankare
11.04.20131.80Zürcher KantonalbankShpenzime Bankare
19.04.20131.80Zürcher KantonalbankShpenzime Bankare
30.04.20131.80Zürcher KantonalbankShpenzime Bankare
02.05.20131.80Zürcher KantonalbankShpenzime Bankare
02.05.20131.80Zürcher KantonalbankShpenzime Bankare
02.05.20131.80Zürcher KantonalbankShpenzime Bankare
06.05.20131.80Zürcher KantonalbankShpenzime Bankare
06.05.20131.80Zürcher KantonalbankShpenzime Bankare
06.05.20131.80Zürcher KantonalbankShpenzime Bankare
14.05.20131.80Zürcher KantonalbankShpenzime Bankare
14.05.20131.80Zürcher KantonalbankShpenzime Bankare
21.05.20131.80Zürcher KantonalbankShpenzime Bankare
29.05.20131.80Zürcher KantonalbankShpenzime Bankare
30.05.20131.80Zürcher KantonalbankShpenzime Bankare
31.05.20131.80Zürcher KantonalbankShpenzime Bankare
31.05.20131.80Zürcher KantonalbankShpenzime Bankare
04.06.20131.80Zürcher KantonalbankShpenzime Bankare
04.06.20131.80Zürcher KantonalbankShpenzime Bankare
05.06.20131.80Zürcher KantonalbankShpenzime Bankare
28.06.20131.80Zürcher KantonalbankShpenzime Bankare
28.06.20131.80Zürcher KantonalbankShpenzime Bankare
03.07.20131.80Zürcher KantonalbankShpenzime Bankare
09.07.20131.80Zürcher KantonalbankShpenzime Bankare
07.08.20131.80Zürcher KantonalbankShpenzime Bankare
15.08.20131.80Zürcher KantonalbankShpenzime Bankare
03.09.20131.80Zürcher KantonalbankShpenzime Bankare
26.09.20131.80Zürcher KantonalbankShpenzime Bankare
07.11.20131.80Zürcher KantonalbankShpenzime Bankare
28.11.20131.80Zürcher KantonalbankShpenzime Bankare
02.12.20131.80Zürcher KantonalbankShpenzime Bankare
12.12.20131.80Zürcher KantonalbankShpenzime Bankare
24.12.20131.80Zürcher KantonalbankShpenzime Bankare
31.12.20131.50Zürcher KantonalbankAbschlussabrechnung
Total:130.850
Shpenzimet Postare
Data e
pageses
Pagesa
CHF
Pagesa
Euro
Nr. i
Projektit
Nr. i
Faktures
Firma
Emri
Koment
Total:00
Shpenzimet Administrative
Data e
pageses
Pagesa
CHF
Pagesa
Euro
Nr. i
Projektit
Nr. i
Faktures
Firma
Emri
Koment
31.12.201350.00Shpenzime Administrative
Total:050
Material Vegla Pune
Data e
pageses
Pagesa
CHF
Pagesa
Euro
Nr. i
Projektit
Nr. i
Faktures
Firma
Emri
Koment
22.02.2013750.006001D.P. ElitaBlerjen e këtyre Veglave e ka bërë Fadil Latifi
10.08.2013120.006004Sabri BajramiMaqin për Kusitje
Total:0120
Material Harxhues
Data e
pageses
Pagesa
CHF
Pagesa
Euro
Nr. i
Projektit
Nr. i
Faktures
Firma
Emri
Koment
02.04.20136.006005Dini MarketBenzinë / Materia Harxhues
10.06.201324.506005Dini MarketBenzinë / Materia Harxhues
22.07.201315.006005Dini MarketBenzinë / Materia Harxhues
Total:045.5
Të Ndryshme
Data e
pageses
Pagesa
CHF
Pagesa
Euro
Nr. i
Projektit
Nr. i
Faktures
Firma
Emri
Koment
13.05.201330.006003Graphic 5AVula e Shoqates
10.06.2013118.806007HospointWebfaqe (Provider)
10.06.201320.006008HospointWebfaqe Domainname
Total:138.830