Lista e Daljeve Financiare për vitin 2014

 

Përmbledhje e Shpenzimeve

Detajet
LegendaCHFEURO
1: Rroga3 763.90600.00
2: Shpenzimet Bankare140.100.00
3: Shpenzimet Postare118.600.00
4: Shpenzimet Administrative0.00120.00
5: Material – Vegla Pune0.000.00
6: Material – Harxhues0.00346.08
7: Projekte0.0012 738.80
8: Të Ndryshme517.700.00
Total776.4 CHF1066.08 Euro

Detajet e shpenzimeve

Projektet
Data e
pageses
Pagesa
CHF
Pagesa
Euro
Nr. i
Projektit
Nr. i
Faktures
Firma
Emri
Koment
05.01.2014100.0010036025Ndihma HumanitareFamiljes Shefket Nuredini
22.04.2014200.0010046013Ndihma HumanitareFamiljes Murat Behluli
25.04.2014496.0010056014Sabri ArifiBartje mbeturinash +
Dy orë pune me bager
25.04.201425.0010066016Sllubica Sh.p.kParku te Ofiqaria
25.04.201475.0010066016Sllubica Sh.p.kParku te Ofiqaria
28.04.20141100.0010076017A-D MetalPritje të Autobusav
29.04.201470.0010066018B. B. KalliriParku te Ofiqaria
29.04.201476.5010066019Bimi GjilanParku te Ofiqaria
29.04.201430.0010066020Xhela Sh.p.kParku te Ofiqaria
29.04.201466.3010066021Shtylla dhe Kapak për Parkun te Ofiqaria
29.04.20142000.0010016022Izeir HydaProjekti Kapela Pagesa e dytë
29.04.20146700.0010016022Izeir HydaProjekti Kapela Pagesa e parë
02.05.2014200.0010036025Ndihma HumanitareFamiljes Shefket Nuredini
02.08.2014500.0010016036Izeir HydaProjekti Kapela Pagesa e dytë, pranoi nga Haki Ferizit
30.08.2014300.0010076042Për kubzat
te pritja e autobusave
21.10.2014800.0010016029Izeir HydaProjekti Kapela Pagesa e dytë
Total:012738.8
Rroga
Data
e pageses
Pagesa
CHF
Pagesa
Euro
Nr.
i Projektit
Nr.
i Faktures
Firma
Emri
Koment
20.01.2004290.50Mustafë HajrullahuRroga
20.02.2014287.25Mustafë HajrullahuRroga
20.03.2014287.05Mustafë HajrullahuRroga
22.04.2014287.60Mustafë HajrullahuRroga
30.04.2014200.006023Fejzi MustafaRroga
20.05.2014288.20Mustafë HajrullahuRroga
30.05.2014200.006023Fejzi MustafaRroga
20.06.2014286.70Mustafë HajrullahuRroga
30.06.2014200.006023Fejzi MustafaRroga
21.07.2014347.70Mustafë HajrullahuRroga
20.08.2014346.55Mustafë HajrullahuRroga
22.09.2014345.50Mustafë HajrullahuRroga
20.10.2014345.55Mustafë HajrullahuRroga
20.11.2014343.80Mustafë HajrullahuRroga
15.12.2014307.50Mustafë HajrullahuRroga
Total:3763.9600
Kontribute Individuale
Data e
pageses
Pagesa
CHF
Pagesa
Euro
Nr. i
Projektit
Nr. i
Faktures
Firma
Emri
Koment
23.05.2014150.006028Bertschi BäckereiTorte për Kuvendit e tretë,
nga Bujar Salihu
23.05.201480.806027MigrosPijet për Kuvendin e tretë,
nga Nysret Hajrullahu
Total:230.80
Shpenzimet Bankare
Data e
pageses
Pagesa
CHF
Pagesa
Euro
Nr. i
Projektit
Nr. i
Faktures
Firma
Emri
Koment
10.01.20141.80Zürcher KantonalbankShpenzime Bankare
10.01.20142.35Zürcher KantonalbankShpenzime Bankare
15.01.20142.35Zürcher KantonalbankShpenzime Bankare
15.01.20141.80Zürcher KantonalbankShpenzime Bankare
21.01.20141.80Zürcher KantonalbankShpenzime Bankare
29.01.20141.80Zürcher KantonalbankShpenzime Bankare
29.01.20142.35Zürcher KantonalbankShpenzime Bankare
30.01.20142.35Zürcher KantonalbankShpenzime Bankare
30.01.20141.80Zürcher KantonalbankShpenzime Bankare
31.01.20141.80Zürcher KantonalbankShpenzime Bankare
31.01.20141.80Zürcher KantonalbankShpenzime Bankare
31.01.20142.35Zürcher KantonalbankShpenzime Bankare
31.01.20141.80Zürcher KantonalbankShpenzime Bankare
03.02.20141.80Zürcher KantonalbankShpenzime Bankare
03.02.20141.80Zürcher KantonalbankShpenzime Bankare
05.02.20141.80Zürcher KantonalbankShpenzime Bankare
06.02.20141.80Zürcher KantonalbankShpenzime Bankare
06.02.20141.80Zürcher KantonalbankShpenzime Bankare
24.02.20141.80Zürcher KantonalbankShpenzime Bankare
27.02.20141.80Zürcher KantonalbankShpenzime Bankare
03.03.20141.80Zürcher KantonalbankShpenzime Bankare
03.03.20141.80Zürcher KantonalbankShpenzime Bankare
04.03.20141.80Zürcher KantonalbankShpenzime Bankare
04.03.20141.50Zürcher KantonalbankShpenzime Bankare
05.03.20141.80Zürcher KantonalbankShpenzime Bankare
06.03.20141.80Zürcher KantonalbankShpenzime Bankare
07.03.20141.80Zürcher KantonalbankShpenzime Bankare
14.03.20142.35Zürcher KantonalbankShpenzime Bankare
18.03.20142.35Zürcher KantonalbankShpenzime Bankare
27.03.20141.80Zürcher KantonalbankShpenzime Bankare
28.03.20141.80Zürcher KantonalbankShpenzime Bankare
28.03.20141.80Zürcher KantonalbankShpenzime Bankare
31.03.20145.40Zürcher KantonalbankPostFinance Gebu0081hren
31.03.20141.80Zürcher KantonalbankShpenzime Bankare
01.04.20142.35Zürcher KantonalbankShpenzime Bankare
01.04.20141.80Zürcher KantonalbankShpenzime Bankare
02.04.20141.80Zürcher KantonalbankShpenzime Bankare
02.04.20141.80Zürcher KantonalbankShpenzime Bankare
03.04.20142.35Zürcher KantonalbankShpenzime Bankare
28.04.20141.80Zürcher KantonalbankShpenzime Bankare
28.04.20141.80Zürcher KantonalbankShpenzime Bankare
06.05.20141.80Zürcher KantonalbankShpenzime Bankare
14.05.20141.80Zürcher KantonalbankShpenzime Bankare
19.05.20141.80Zürcher KantonalbankShpenzime Bankare
19.05.20141.50Zürcher KantonalbankShpenzime Bankare
19.05.20141.80Zürcher KantonalbankShpenzime Bankare
20.05.20141.80Zürcher KantonalbankShpenzime Bankare
21.05.20141.80Zürcher KantonalbankShpenzime Bankare
27.05.20141.80Zürcher KantonalbankShpenzime Bankare
28.05.20141.80Zürcher KantonalbankShpenzime Bankare
28.05.20141.80Zürcher KantonalbankShpenzime Bankare
30.05.20142.35Zürcher KantonalbankShpenzime Bankare
30.05.20141.80Zürcher KantonalbankShpenzime Bankare
03.06.20141.80Zürcher KantonalbankShpenzime Bankare
03.06.20142.35Zürcher KantonalbankShpenzime Bankare
03.06.20141.80Zürcher KantonalbankShpenzime Bankare
04.06.20141.80Zürcher KantonalbankShpenzime Bankare
04.06.20141.80Zürcher KantonalbankShpenzime Bankare
25.06.20141.80Zürcher KantonalbankShpenzime Bankare
16.07.20142.35Zürcher KantonalbankShpenzime Bankare
22.07.20141.80Zürcher KantonalbankShpenzime Bankare
31.07.20141.80Zürcher KantonalbankShpenzime Bankare
08.10.20141.80Zürcher KantonalbankShpenzime Bankare
01.12.20141.80Zürcher KantonalbankShpenzime Bankare
05.12.20142.35Zürcher KantonalbankShpenzime Bankare
30.12.20141.80Zürcher KantonalbankShpenzime Bankare
31.12.201412.00Zürcher KantonalbankShpenzime e Kontos
31.12.2014-2.65Zürcher KantonalbankGutschrift
31.12.20141.80Zürcher KantonalbankShpenzime Bankare
Total:140.10
Shpenzimet Postare
Data e
pageses
Pagesa
CHF
Pagesa
Euro
Nr. i
Projektit
Nr. i
Faktures
Firma
Emri
Koment
12.05.2014118.606026Die PostPulla Postare
Total:118.60
Shpenzimet Administrative
Data e
pageses
Pagesa
CHF
Pagesa
Euro
Nr. i
Projektit
Nr. i
Faktures
Firma
Emri
Koment
30.01.201410.006042Haki FeriziShpenzime Administrative
28.02.201410.006042Haki FeriziShpenzime Administrative
30.03.201410.006042Haki FeriziShpenzime Administrative
30.04.201410.006042Haki FeriziShpenzime Administrative
30.05.201410.006042Haki FeriziShpenzime Administrative
30.06.201410.006042Haki FeriziShpenzime Administrative
30.07.201410.006042Haki FeriziShpenzime Administrative
30.08.201410.006042Haki FeriziShpenzime Administrative
30.09.201410.006042Haki FeriziShpenzime Administrative
30.10.201410.006042Haki FeriziShpenzime Administrative
30.11.201410.006042Haki FeriziShpenzime Administrative
30.12.201410.006042Haki FeriziShpenzime Administrative
Total:0120
Material Vegla Pune
Data e
pageses
Pagesa
CHF
Pagesa
Euro
Nr. i
Projektit
Nr. i
Faktures
Firma
Emri
Koment
Total:00
Material Harxhues
Data e
pageses
Pagesa
CHF
Pagesa
Euro
Nr. i
Projektit
Nr. i
Faktures
Firma
Emri
Koment
07.05.201413.006030AlbapetrolMaterial Harxhues Benzin
14.05.201417.006030AlbapetrolMaterial Harxhues Benzin
14.05.201410.006031NTP GINEB
Pej Makine
25.05.20145.996030ETCMaterial Harxhues
02.06.201414.006032AlbapetrolMaterial Harxhues Benzin
07.06.201415.006032AlbapetrolMaterial Harxhues Benzin
14.06.201410.006033BBT BesnikuBari për Parkun
17.06.20143.006033BBT BesnikuPle NPK
21.06.201415.006045AlbapetrolMaterial Harxhues Benzin
21.06.201420.006045Faktura mungonMaterial Harxhues
11.07.201445.006034Servisi Gjilan
15.07.201413.006034AlbapetrolMaterial Harxhues Benzin
23.07.201417.006034AlbapetrolMaterial Harxhues Benzin
23.07.201410.006035NTP CinebiPej Makine
30.07.201415.006034AlbapetrolMaterial Harxhues Benzin
04.08.201430.006037Parku-Gjilan
06.08.201415.006035Ardi-MalishevëMaterial Harxhues Benzin
18.08.201415.006045AlbapetrolMaterial Harxhues Benzin
30.08.201410.006035NTP CinebiPej Makine
16.09.201420.006038Kapaki i Koses
13.10.201415.016039AlbapetrolMaterial Harxhues Benzin
31.12.201418.086042Faktura mungonMaterial Harxhues
31.05.2015/Kryesia OK
Total:0346.08
Të Ndryshme
Data e
pageses
Pagesa
CHF
Pagesa
Euro
Nr. i
Projektit
Nr. i
Faktures
Firma
Emri
Koment
19.05.201420.006040HospointWebfaqe Domainname
19.05.2014118.806041HospointWebfaqe (Provider)
23.05.201478.906027H. Jonuzi GmbHpër Kuvendit e tretë
25.05.2014300.006029Schweiz Islamische VereinSalla për Kuvendin e tretë
Total:517.70