Stafi i Kryesisë së shoqatës Pogragja në Zvicër

Blerim Salihu
Kryetar
Tel. +41 76 421 56 42

Shpresa Rrahmoni-Ida
Sekretare

 

Afrim Durmishi

Arben Rexhepi

Xhevdet Zahiri

Nexhmedin Mustafa

 

Driton Shabani

 

Betim Limoni

Mevludin Limoni

Përparim Ajrulli
Kontabilist

 

Avdil Islami
Kordinator Pogragjë