Stafi i kryesisë së shoqatës Pogragja në Zvicër

Burim Jashari
Kryetar
Tel. +41 76 441 24 05

Blerim Salihu
Sekretar
Tel. +41 76 421 56 42

Shpend Limoni
Tel: 077 400 68 83

Beqir Arifi
Tel: 079 636 85 93

Xhevdet Zahiri
Tel: 078 807 09 09

Lulzim Durmishi
Tel: 079 438 20 30

 

Faton Ferizi
Tel: 076 319 66 32

Nexhmedin Mustafa
Tel: 079 914 35 09

 

Driton Shabani
Tel: 076 417 25 30

Revisoret Financiar


Limon Limoni


Përparim Ajrulli