Stafi i Kryesis së Shoqatës Pogragja në Zvicër

Kryesia

Bujar Salihu
Kryetar
Tel. +41 79 542 90 63

Burim Jashari
Sekretar
Tel. +41 76 441 24 05

Agron Aliu
Kordinator
Tel. +41 76 338 54 75

Antarët e kryesisë


Samet Ajrulli


Beqir Arifi


Ramiz Hasani


Lulzim Durmishi


Daut Shabani


Shpend Limoni

Revisoret Financiar


Limon Limoni


Përparim Ajrulli


Sylejman Hajrizi