Kuvendi i pestë i shoqatës

Të nderuar Pogragjas,
Të nderuar Anëtarë të Shoqatës,

 

Kemi kënaqësinë e veçantë të ju ftojmë në Kuvendin e pestë të shoqatës, që do mbahet:

Dita : E diele, 25 Shtator 2016
Ora : 13.00 h
Adresa: Im Werd 6, 8952 Schlieren/ZH


Në këtë Kuvend Kryesia ka paraparë këtë rend dite:

- Raporti i punës
- Raporti i financiar
- Propozimprojektet për vitin 2016-2019
- Të ndryshme
- Apèro

 

Paraprakisht ju falemderojmë për pjesëmarrjen dhe kontributin tuaj!!!

Kryesia e Shoqatës