Mbledhja e katërt e Kuvenditë

Të nderuar Pogragjas,
Të nderuar Anëtarë të Shoqatës,

Kemi kënaqësinë e veçantë të ju ftojmë në Kuvendin e IV (katërt ) Zgjedhor të shoqatës, që do mbahet:

Dita : E diele, 13 Shtator 2015
Ora : 13.00 h
Adresa: Im Werd 6, 8952 Schlieren/ZH


Në këtë Kuvend Kryesia ka paraparë këtë rend dite:

Raporti i punës 2012-2015
- Një raport financiar
- Zgjedhja e Kryetarit dhe Kryesisë
- Propozimprojektet për vitin 2016-2019
- Të ndryshme
- Apèro

 

Pjesëmarrja e juaj është nder dhe kontribut në punimet e këtij Kuvendi!!!

Kryesia e Shoqates