Kuvendi i shtatë

Të nderuar Pogragjas, Të nderuar Anëtarë të Shoqatës, Kemi kënaqësinë e veçantë të ju ftojmë në Kuvendin e pestë të shoqatës, që do mbahet: Dita : E diele, 30 Shtator 2018 Ora : 13.00 h – 16:00 h Adresa: Im Werd 6, … Read More

Beispiel-Seite

Dies ist eine Beispiel-Seite. Sie unterscheidet sich von Beiträgen, da sie stets an der selben Stelle bleibt und (bei den meisten Themes) in der Navigation angezeigt wird. Die meisten Leute starten mit einem Impressum, der Datenschutzerklärung oder einer „Über uns“-Seite … Read More

Pogragja bashkë 2017

  Ftesë për takimin e tretë “Pogragja bashkë”   Të nderuar Pogragjas-e Sapo kemi lën pas edhe një vit të suksesshëm të organizimit të gjithëanshëm të Shoqatës „Pogragja“ kjo falë kontributit mbështetjes materiale e morale të anëtarësisë sonë të gjerë, … Read More

Konto

Konto e Shoqates Pogragje në Zvicër Zürcher Kantonalbank, 8010 Zürich IBAN: CH61 0070 0110 0041 2201 3 BIC/SWIFT: ZKBKCHZZ80A Clearing: 700 KTO: 1100-4122.013

Kuvendi i pestë

Shoqata “Pogragja” mbajti Kuvendin e saj të pestë më 25.Shtator 2016, në Schliren/ZH. Në një frymë, vllazërore punimet e këti Kuvendi i shpalli të hapura, Kryetari i Shoqatës z.Bujar Salihu i cili në fjalën e ti më shumë u përqëndrua tek … Read More

1 2 3 4 5 11