Daljet Financiare për vitin 2015

Përmbledhje e Shpenzimeve

LegendaCHFEURO
Total7461.45 CHF5114.3 Euro
1: Rroga4063.950.00
2: Shpenzimet Bankare154.650.00
3: Shpenzimet Postare100.000.00
4: Shpenzimet Administrative0.00120
5: Material – Vegla Pune1040.001779.00
6: Material – Harxhues0.00871.30
7: Projekte1964.052344.00
8: Të Ndryshme138.800.00

Detajet e shpenzimeve
Rroga
Kontribute Individuale
Shpenzimet Bankare
Shpenzimet Postare
Shpenzimet Administrative
Material Vegla Pune
Material Harxhues
Të Ndryshme

 

Detajet e shpenzimeve

Projektet
Rroga
Kontribute Individuale
Shpenzimet Bankare
Shpenzimet Postare
Shpenzimet Administrative
Material Vegla Pune
Material Harxhues
Të Ndryshme