Daljet 2015

LegendaCHFEURO
1: Rroga4063.950.00
2: Shpenzimet Bankare154.650.00
3: Shpenzimet Postare100.000.00
4: Shpenzimet Administrative0.00120
5: Material – Vegla Pune1040.001779.00
6: Material – Harxhues0.00871.30
7: Projekte1964.052344.00
8: Të Ndryshme138.800.00
Total7461.45 CHF5114.3 Euro