Mbledhja e 24 e kryesisë
» » » Mbledhja e 24 e kryesisë

Mbledhja e 24 e kryesisë

Koha: 29.07.2016 Ora: 09:00
Vendi:  Pogragjë
Present: Anëtarët e Kryesisë
Tema:   Inspektimi i Projekteve të kryera.