Kuvendi i tetë i Shoqatës

Të nderuar Pogragjas,
Të nderuar Anëtarë të Shoqatës,

Kemi kënaqësinë e veçantë të ju ftojmë në Kuvendin e tetë të shoqatës, që do mbahet:

Dita : E diele, 27 Tetor 2019
Ora : 13.00 h – 16:00 h
Adresa: Im Werd 6, 8952 Schlieren/ZH

Në këtë Kuvend Kryesia ka paraparë këtë rend dite:
Raporti i punës
– Raporti i financiar
– Propozimprojektet për vitin 2020-2021
– Të ndryshme

Paraprakisht ju falemderojmë për pjesëmarrjen dhe kontributin tuaj!!!

Kryesia e Shoqatës